ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අනේ ජේසුනි එන්නෙපා !!!

අනේ ජේසුනි එන්නෙපා !!!

දීප්ත ප්‍රනාන්දු - ඉතාලිය
2022-December

සිඳුරු කර හම සීත පවණක් පාවියයි ගත දැවටිලා

අඳුරු පැහැගත් වලා මැද්දේ හිරුද මදකට සැඟවිලා

ඉතුරු වුණු මේ වසරෙ අවසන් මාසෙ උඳුවප් එළැඹිලා

කුමරු දෙවිපුත් උපන් නත්තල සිටී දොරළඟ හිනැහිලා

දිළිඳු ගවහල ලෙස මගේ රට ලොවේ අයිනක තනිවෙලා

බිළිඳු දරුවන් හඬයි තැන තැන නිසා කුසගිනි වැඩිවෙලා

එකදු තරුවක් පායලා නැත ගැලවුමක මග හඟවලා

නමුදු දූතයො නොමැත අඩුවක් ගීත ගයනා පසසලා

නිවුන එළි මව්වරුන් මුහුණේ කෙදිනදෝ යලි දල්වෙනා

රකින හැටියක් නැතිව දරුවන් නිතින පියවරු දුක්වෙනා

සිතන තරුණන් ඔබ සිතූලෙස අතුරුදන් කර හංගනා

පුදන පඬුරක් නැතත් රජවරු තිබෙන සෑමදේ උස්සනා

එදා එඬෙරුන් ලෙස තවම එති දුප්පතුන් සමිඳුන් සොයා

බෙදා ගැනුමක් නොසිත ඇති අය සිටිති සතුටින් ගී ගයා

සදා කල්හිම පාලකයො සැප විඳිති දන දුකෙහිම තියා

යූදා අධිකරණය වගේමයි නීතියත් බල්ලට ගියා

යවා කිරුසිය මතට යහපත මරා දමනුයි නදදෙනා

පවා අදදින හොරුන් නිදහස් කරන ලෙසටයි අයැදිනා

හොවා උස් තැන වැරදිකරුවන් මුදා ගනිමින් සුරකිනා

පවා නායක පූජකයො වෙති පතන දිව රථ ඉගිලෙනා

ඇතත් පැහැදිළි ලෙසට දකිනට නෙත් වලට නැත උවමනා

ගියත් තේරුම් සිතා ගන්නට මනස් නොමවෙයි යොමුවෙනා

වුණත් මාවත් ගැලවියන්නට නොමැත පා යුග එසවෙනා

ඇවිත් නැවතත් කියා දුන්නත් අසයිදෝ සැක ඇතිවෙනා

නොමැත සාමය රටේ සැම තැන අයුක්තිය ඇත එඩි පපා

කැලත අදමිටු රජ ඇමති බිහි කළා මෙහි සැම දුක් අපා

දොහොත වැඳ අයදිමී සමිඳේ සිඹින අතරේ ඔබෙ දෙපා

නැවත බිළිඳෙක් ලෙසට ජේසුනි මගෙ රටට වඩිනට එපා