ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අනේ ඉතිං

අනේ ඉතිං

සපුමල් බන්ඩාර - ලන්ඩනය
2022-September

මා පියාතුමෝහට එඩේරෙකුවිය
ලක්දිවට ඉතිහස් පොතක්විය
කලා විල්තෙරේ දගකාරයාවිය
ගගදිගේ ආයෙමත් අපව
රැගෙන කියාදෙනු රිසිව
නැගී සිටනු මැන ජැකයානුවානනි.