ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අනාගතයට ආදර්ශය

අනාගතයට ආදර්ශය

කුමාරි ගවරම්මාන
2021-February

අලුත ගෙනා මනමාලිට පුතු සලකන විට
හිත රිදවා ගන්න එපා ඇය නෙ සිරිකත
පුතුගෙ දිවිය සරු කරන්න ඇප කැප වෙන විට
වඩා හොඳින් බලාගන්න හෙට සලකන කත

පුංචි පුංචි නොගැලපිම් හොඳින්ම දැනගෙන
යොදන්න නිසි පිලියම් ටික කලින්ම දැනගෙන
ගෙදර ගැටුම් ඇතිවන විට විවිධ හේතු මත
පුංචි පැටවු හිත රිදවා ගන්නවා නෙ හෙට

වැඩිහිටි ඔබ හැම මොහොතම ගතයුතු සිහියට
ආදර්ශය වඩා හොඳයි දෙන අවවාදෙට
බලන් ඉදලා අහන් ඉදලා ඉගෙන ගන්න දෙය
පුංචි පැටවු හෙට කරයිනේ වැඩිහිටියන් ලෙස

ගැටුම් මැද්දේ හැදෙනා පොඩි පුංචි පැටවු ටික
සාමාජයට සෙත් කරයිද ඒක සැකයි මට
දුර දිග ගොස් හිත රිදවා ගන්නේ මොටද ඔබ
අලුත් පවුල මුල ඉදලම පටන් ගන්න ඔබ