ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අන්තිම කැමති ඉල්ලීම

අන්තිම කැමති ඉල්ලීම

දේවක පහලවත්ත - බදුල්ල
2021-May

බූරුවෙක් වන්න… !
පුතුනි මගේ

නිදි වරන්න,
අල්ප විවේකය අගය කරන්න
නොරැඳී ගමන් කරන්න ……..

ව්‍යාඝ්‍රයකු වන්න…!
පුතුනි මගේ …

අනෙකාගේ නෙත් මානයෙන් වහන් වී
ගොදුර පැමිණෙන තෙක්
ඔබේ මානයේ ම
නොසෙල් වී රැඳී සිටින්න
සිහි තබා ගන්න

හිඟන්නෙක් වන්න….!
පුතුනි මගේ….

අයැදීම ,
ආයාචනය ,
සහ නොමැත්ත තුලින් .
ඔබ වෙනුවෙන්
සිටින්නා
හඳුනා ගන්න

නිවසක් වන්න……!
පුතුනි මගේ …..

ඔබේ හිස,
කෙළින් කොට
ඇතුළු වීමටත් ,
පිට වීමටත්
හැකි පරිදි
උලුවහුව ඔබම තනා ගත්
නිවසක ජීවත් වීමට
වගබලා ගන්න…….

බිත්තරයක් වන්න …….!
පුතුනි මගේ …..

පිටතින් බිඳී යෑම ….
විනාශයක් බවත්*
ඇතුළතින් බිඳී යෑම
ජයග්‍රහණයක් බවත් *
තේරුම්ගෙන
බිඳී යන්න ……..

දේදුන්නක් සේ බැබළෙන්න…!
පුතුනි මගේ ….

ස්වයං ප්‍රභාවක් නො ව
හේතුඵල ක්ෂණයක් බව
සිහි තබා,
නිරහංකාර වන්න……..

ඉදිබුවෙකු වන්න ……!
පුතුනි මගේ ….

ප්‍රඥාවේ…
ශක්තිමත්
කටුව තුළ සැඟවෙන්න
නිරායාශයෙන් ඔබව …
ආඥාවන්තයින්ගෙන් සුරක්ෂිත වනු ඇත ….

පසුපස ට ගමන් කරන්න …!
පුතුනි මගේ …….

ඔබට , ඔබ හමුවේනම්?
ඔබේ නිවැරදි බව
පෙන්වාදිම උදෙසා
පසු පසට උව ……
ගමන් කරන්න

වේදනාව මනාසේ අත් විදින්න ..!
පුතුනි මගේ …..

එවිට පමණෙකි ,
සුවපත් කරන්නාගේ අගය
ඔබට වැටහෙනු ඇත්තේ
ඔබ සුවපත් වී
ලොව සුවපත් කරන්නෙකු වන්න ….!!
පුතුනි මගේ ……