ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අද කෝ මගෙ තැන

අද කෝ මගෙ තැන

දියත් රන්සර අතපත්තු - පුලතිසිපුර
2024-April

පෙරකල ; යනෙන විට ලොකු අය___ ගිය පාර
මා දැවටුනා අතඟිලි’තර _____දඟකාර
විදුබිම තුළදි නිරතුරුවම ___කර, වීර
පොත් තුල තැබුවෙ සටහන් සැම ______අතනෑර

ඔබ මට සුහඳ වී සිටි හැටි මතකෙ ____ඇදි
සතුටයි එන්නෙ ඒ මොහොතට හදට ____ඇඳී
නිල් කළු නොයෙක ලෙසි මෙහෙවර පුදන____ ලදී
කලගුණ සලකන්න ලද ඉඩහසර___ මදි

පෑවත් හපන්කම් හෙළබස ළඟ___ රිස්සේ
ඒවන් සතුට පෙර යුග යුග___ ඔස්සේ
නෑ මේවෙද්දි නව දියුණුවකට ___පස්සේ
කීමට දුකයි මා දැන් අහු මුළු ___අස්සේ

අණසක පතුරුවා තම තම සිතුව ____ලෙසේ
පරදෙස් මිනිස් කැළ ගැන ඉතිහාසෙ__ඇසේ
හිටුවා පණැ’ති පිරිසක් ලක් මවට තොසේ
පෑ පෙළහරට මුල් වුන ඔබෙ සවිය __දිසේ

නංවාලමින් ජාතික ,ගැදි පැඳි වලට
ජීවය ලබා දුන්නෙමි මට හැකි ලෙසට
ආයෙත් කලක් ආවොත් පෙර විලසකට
අස්වද්දන්නෙමිය රස ගුණ දෑ පොත පතට