ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අදිසි

අදිසි

උදාර කුලරත්න
2021-January

බොදු යෝනක සැමත්
වූවත් උගත් රූමත්
ඉසුරින් සපිරුණත්
කොරෝනාවට නොවෙති වැදගත්

පොහොට්ටුව අලියෝ
සීනුව හංස ලොලියෝ
වැඩ්ඩු කම්මැලියෝ
එකම මුඩු සම බිම වැලලියෝ

සිය පින් සිරින් සරු
සත මෙන් අමුම අමු හොරු
නිසදැස් සදැස් කිවිවරු
කාට කාටත් පොදුයි මේ මරු

ගුවන් නැව් ගිලිලා
පුදබිම් අගුලු වැටිලා
මකුලු දැල් බැදිලා
ඇතේ අබරන ඔපය සිදිලා

වසරකින් දෙකකින්
ගැලවී ඇතොත් නිදුකින්
බලා කැඩපතිකින්
දකිමු අප එක මිනිස් වෙසකින්