ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අත් හැරීමත් ප්‍රේමයක් .

අත් හැරීමත් ප්‍රේමයක් .

ඩී.කේ.එච්. සම්පත්
2023-March

කීවමුත් දිව්රමින් පෙරදා නොයෙන බව කිසි දිනෙක හැරදා
පෑව සෙනෙහස අකුල ගන්නැති මාව ඒකිට එපා හන්දා
වාව ගන්නට බැරිව දුක්ගිනි ඒව ඔක්කොම තනිව වින්දා
නාවමුත් දැන් කමක් නෑ මං බැදීමක පෙම් යදම් බින්දා

නානාවිද කිනිසි අත ගෙන පලක් නැතී
කළහොත් පවක් දිනකදි පසුපසින් එතී
ගිහිගෙයි විසුම හදමඩලට ගෙනෙයි හතී
මා සෙව් නිවන සැගවී බණ පොතෙහි ඇතී

රත්තරන් කූඩුවක හැදුවත් ගිරව් කැලයක් සොයා ඇදුනා
අත් හැරීමත් ප්‍රේමයක්මැයි මා ඇසුව ගීතෙකත් තිබුනා
නසාගෙන පසු නැසෙන්නටනම් කිසිවිටෙක තීරණය නොවුනා
සිත් පුරා සැනසීම අත්කර බුදු මගින් තුන් සිතම නිවුනා