ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

“අත්හැරුනු ප්‍රේමය”

“අත්හැරුනු ප්‍රේමය”

රොෂාන්ති විජේසිංහ  -  ඉතාලිය
2023-November

ඔබටම සෙනෙහස හිතතුල තිබුනත්
නුඹ ගැන මතකය සිත රිදවූවත්
අපගේ පෙම් ලොව බිඳිලා ගියමුත්
සුන්දර මතකය සිහිවෙයි තවමත්

සිතතුල දහසක් සිතුවිලි නැඟුනත්
ඒ සිතුවිලි කවියට ගොනු කෙරුවත්
ලියවෙන කවිපද සිත රිදවූවත්
ඔබ ගැන කවි ලියවෙයි හැමදාමත්

මා අතහැර ඔබ වෙනකත බැඳුනත්
පැතූ සිහින හැම බිඳිලා වැටුනත්
මතක අතර මම බොහො දුක් වින්දත්
ඔබ ගැන මතකය අඩු නෑ තවමත්

ඇයත් සමඟ නුඹ කැදැල්ල තැනුවත්
තරහක් නෑ මගෙ සිත තුල තවමත්
වෛර කරනු බැහැ පෙම් කල හින්දත්
සතුටින් ඉනු මැන ඇය හා කවදත්

හිතාගන්න බෑ මට නම් තවමත්
මා අතහැර ගියෙ ඇයිද කියලවත්
කරලා නැහැ කිසි වරදක් කවදත්
නුඹට පමණි මම ආදරේ තවමත්