ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අඬ අඬා ඇවිදින් වෙසක් හඳ..!

අඬ අඬා ඇවිදින් වෙසක් හඳ..!

විජායී නාලිකා කරුණාතිලක
2024-July

කලු වලාවක හිස තියාගෙන
ලතැවුලෙන් හිඳිනවා දුටුවම
වෙසක් සඳටත් පපුව රිදවන
දුකක් ඇති බව වැටහුනා මට..

දන්න කියනා මුහුණු සමහර
නික්ම යනවලු සඳට නොකියම
අනෝරා වැසි ලෙසින් වැටුනෙම
දරා ගනු බැරි සෝ කඳුළු කැට

නෑවිදින් බැරි නිසා අහසට
අතින් අල්ලා එක්ක ආවට
තවම හෙමිහිට ඉකි ගසන බව
කිව්වෙ තරු කැට සුසුම් හෙල හෙල..