ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අඩසඳ පහන

අඩසඳ පහන

වෛද්‍ය මනෝරි ගමගේ - පන්නිපිටිය
2021-July

පුරුකෙන් පුරුක බැඳ නොකැඩෙන ලෙස තදට
භවයෙන් භවයෙ දුක උරුමය ලෝ සතට
ගිනි ගෙන දැවෙන වස විස පිරි සිත් මලට
සමකර තිබුනි ගිනි වැල් රන්දා මුලට

දුක හා දුකත් උපදවනා සියළු මග
එය දුරු කරන රඟ පෙන්වන දහමෙ වග
මගහැරි දනට පෙන්වා දිගු සසරෙ රඟ
ඇත් අස් සිංහ ගව නොනැවති දුවති මග

ඉන්නට ඇලීගෙන සසරේ නොනිමි කලක්
ගන්නට තවත් සොයලා රස නොවන සැපක්
පෙන්වා දෙන්න අසාවට නොමැත නිමක්
නෙළලා තිබුනි සියුමැලි ලිය සදිසි වැලක්

බිඳහැර සියලු තණ්හා බැමි බැඳි නොයෙක
දැන එය නොවෙද ගිලනුයෙ සසරම දුකක
ජලයත් කිරෙන් වෙන් කල සියුමැළි තුඩක
රුවකින් තිසර පෙන්වයි මහිමය සිතක

නසමින් දෝස සසරේ බැමි බිඳ හරිමින්
මනසින් සෑම විටකදි යහගුණ වඩමින්
කෙලෙසුන් පාගමින් එය හිමිහිට මරමින්
පියුමක් පීදිලා නිවනේ සුව මවමින්