ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අකුරු නොකළ කවිය

අකුරු නොකළ කවිය

වෛද්‍ය ඇනස්ටා නිරෝෂිනී විජේසිංහ - බැසිල්ඩන් එංගලන්තය
2023-June

බැඳෙමින් සෙනේ පමණට වැඩියෙන් රැක්ක

නොපිපුණු නිසා හදවත අඩුවට වික්ක

නිහඬව දිවා රැය ආලය පිරි මැද්ද

හදවත තියේ හැමදාමත් නුඹ එක්ක

දුරකින් ඉඳියි සෙනෙහස හදවත පිස්ස

උදයේ සවස පවසට මල් පැණි ඉස්ස

මුල් ඇද දළු දමන්නද ඒකද වැස්ස

තුන් සිත දැහැන් ගතවී සුරැකිව සෙස්ස

සුවඳක් නැහැය විඳිනා විට හැමදාම

මිහිරක් මවයි හද ගැබ තුල නොදැනීම

වරදක් නොවෙයි තනිකම මට දැනුනාම

කවියක් ලියයි අකුරක්‌වත් නොලියාම