ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අකල් මරණය.

අකල් මරණය.

තුෂාරි ජයසිංහ - මහනුවර
2023-May

හිටි ගමන නැවතුන හදවත
ඉරී කැඩී විසිර ගිය
මරා දැමුවා නෙකවර
යදිද්දිත් පණ නල

කටොර ගිනි විසි කොට
යවුලින් ඇණ කනිනවිට සවන
රිදුම් දුන් සිත යැද්දේම
නිවුණු ගුණ පෙර

වියා මනරම් මකුළුදැල
ගල්වා විස නොගැලවෙන්නට
රඳවාගත් කෘමියෙක්‍ ය මා
නුඹේ සුව බොජුනට

බාඳුරාවක උපමා කුමට
රඳමි දිවි තුරාවට
කරන මෙහෙවර ඉටු කර
මෙත් වඩමි සැම විට

කලට නොව අකලට
කල් ඉකුත් වූ ආලය
ළඟා කෙරුවේ නුඹයි මසිතට
රුදුරු ඒඅකල් මරණය.

දෙවන උපතක් ඉතිරි නොකරම.

2023.04.07.