ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

හිච්චි සංකල්පනා

හිච්චි සංකල්පනා

වෛද්‍ය ශානිකා ඇන්තනි - ලන්ඩනය
2021-April

උපන්දා සිට ගල් වලේ මයි ඇය
අතේ කරගැට විතරමයි
අතට හම්බෙන සොච්චමෙන් මට
රැගෙන දෙන්නේ එක පොතයි

ගණිත ගුරු මට හොඳයි කිව්වේ
කුරුටු පිටු නොදුටුව නිසයි
එකම පිටුවේ ලියූවත් හැම
හිතේ ලියු රචනා නම්, ගොඩයි

දොහොත් මුදුනින් මවුන් නමැදා
සිප් හලට යන්නේ ඉපිලෙමින්
හිල්වැදී,බිඳි, මිරිවැඩි සඟල කුලුපග,
මා දමා යන්නේ දුකින්

අඹ යාලුවෝ මගෙ උත්තරය කොපි කලෙ
මං හා කියන්නත් කලින්
උත්තරය හරි නම් ගුටිය මොකටද
දුක නැද්ද මං හරි හිත බරින්

ශිල්ප දෙන්නේ නැණ වඩන්නයි
පොතේ ලිව්වා නොලීවයි
මකල ලිව්වත් ලියල මැකුවත්
නැණ වඩන්නේ පතාලයි

ගුරු මව්නි පිය වරු උගන්වනු පෙර
කුළුණු ගුණ හිත් වගාවයි
ගල් වලේ අත් වල කරම කරගැට
පිරිමැදිය හැකි නම් මනාපයි

– 06/01/21