ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සුවපත් වන්න ජැක්සන් එම පිං රැගෙන

සුවපත් වන්න ජැක්සන් එම පිං රැගෙන

කුසලඥාන දෑරංගල - එක්සත් ජනපදය
2022-September

මැදහත් සිතින් බුදු මැදුරක වැඩ හිඳින
සිදුහත් ගොයුන් හිමි වෙනුවෙන් මල් පුදන
දහසක් දෙනා එක් වී ඔබ ගැන සිතන
සුවපත් වන්න ජැක්සන් එම පිං රැගෙන