ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සීත රැයක්

සීත රැයක්

කපිල කුමාර කාලිංග
2021-April

බොහෝ සීතලයි, මේ රාත්‍රිය
සුබ රැයක් නොපතාම
නිදන්නට ගොසිනි ඇය.

දුර ඈත කදු පෙළෙහි
නොපැහැදිලි එළි රැසකි
නිවි නිවී දැල්වෙනා, මීදුමෙහි
ඇගෙ නිවස, කොතැනදැයි නොදනිමි

බලා සිටින්නෙමි – ඒ දෙස
සුසුම් ලන – සෝ සිතිණි
මෙය බොහෝ දිගු රැයකි
පතයි උණුසුමක් සිත

තුරු මුදුන් – අතු පතර
සැළෙයි – සෙවණැලි මවන,
සුබ රැයක් නොපතාම – ඇය නිදයි
මේ රාත්‍රිය – බොහෝ සීතලයි

2021/03/07

Bitter bitter is this cold night – Kapila Kumara Kalinga

Bitter bitter is this cold night,
She’s gone to sleep without bidding good night .
A faint light in a far away hill soothes my sight,
Bitter ,bitter is ,this cold night.

That can be the place where she dwells
in blithe ,
So I keep looking at that speck of light
Then I feel a surging sorrow in my heart’s tide,
Bitter bitter is this cold night.

Now I see its gradual fading
Through an ethereal mist of veiling ,
Until it glows again ,am waiting
In this bitter cold night at freezing .

Translation Sunethra Aluthdunne