ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සිව්පා විමුක්තිය

සිව්පා විමුක්තිය

දයානන්ද කන්නන්ගර - ලන්ඩනය
2021-April

බැරි බර අදින්නට ගැලමත දැම්මාට
වලිගය නවා අඹරා එය කැඩුවාට
අඹරා නයි මිරිස් ඇස්වල ගෑවාට
තරහක් නෑ හිතේ දසවධ දුන්නාට

තම දරුවන් ලෙසම සලකා දයාවෙන්
සලකති අපට මනු වෙස්ගත් දේවවරුන්
සවි නැති දිනට බර අදිනට අපේ කරින්
ජීවිතයම අපේ අවසන් මස් කඩයෙන්

සැම මිනිසුන්ම එකලෙස සලකන්න එපා
විවිධයි මිනිස්ගති රවටයි ඔමරි පපා
අප ගවයන්ය කිසිදා නොලැබෙනා සැපා
කිරිටික බොන්න මගේ ඇඟ මස් කන්න එපා

බැරිබර දරමින්ම ගැල් ඇද වෙහෙසවෙලා
සැපයක් නොමැත අපටම දුක උරුම වෙලා
ඇරුණු ආර්තිකයට පින් සිද්ධවෙලා
ගැල් දැන් නැතිනිසා අපි නිදහස්ම වෙලා

කරත්තයක් අද දරුවන් නොදකින්නේ
ඉස්සර බාග සහ බරකරතුයි තිබුනේ
දහවල් වගේමයි රෑටත් අපි නැහුනේ
හැත්තෑ හතෙන් පසුවයි අපි ඉන් මිදුනේ

ත්‍රිවීලර් සමග බට්ටන් ඉගිලේය
අපි තණ කමින් නිදහස් සුව විඳිනේය
ගවමස් කෑම දැන්නම් මෙහි නැතිනේය
අගමැතිතුමා අප මුදවා හැරියේය

ඉත්තෑ, කිඹුල්, සාවුන්, මුව කොටි හපුවා
සංරක්ෂණය කරමින් මරණෙන් මුදවා
නීතිය හරස්කර ඇත්තේ හ‍ට මරුවා
කල පින්කමට අපි අද ණයගැති සොඳවා

ලැබුවත් විමුක්තිය තිරිසන් සතුන් මෙහේ
මිනිසුන් දහස් ගණනින් මරු දකිති ඔහේ
පාතාලයට බිලිවෙන හැටි දකින ඇහේ
කදුළට නොමැත අනුකම්පා මිනිස් රැහේ

සැමදෙන එක්ව ගහකොළ සහ සතුන් රකී
ලෝකය පුරා මිනිසුන් එහි හොඳක් දකී
හොඳ සහ නරක වටහනු මට මෙකී නොකී
මිනිසුන් රකින්නට කිසිවෙකු හ‍ට නොහැකී

දෙවියන් යදින්නට පල්ලිය වෙත ඇදුනු
මිනිසුන් සියගණන් තිරිසන් ලෙස මැරුණු
සැකකරුවන් සොයන්නට මේ අති දරුණු
කොමිසන් පලක්වෙද ඉහ නිකටත් පැහුණු

මිනීමරුවන් සමග ඇති මගඩියක් මත
නිදහස් කර යවා යන්නට සිතුනු අත
අදිකරණයට තිබ්බේ මුන් දකුණු අත
ඉම්මුද තවත් අපි හරවා බිමට වත?