ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සිරිලක් බිම සුවඳයි.

සිරිලක් බිම සුවඳයි.

වෛද්‍ය පද්මලාල් පතිරගේ - ඇතුල් කෝට්ටෙ.
2021-December

රන්වන් බෝ මළුවයි
නිල්වන් කෙත් යායයි
බාලේ අම්මා මට සිහි ගැන් වූ
හෙළයේ උරුමෙ එයයි.

පැරකුම් සයුරේ නැඟෙනා රැල්ලකි
ඒ සිංහලේ හඬයි
සමාධි බුදුරුව අබියස දී නම්
ඒ දම් දීපෙ වගයි
අතීතයේ රන්දහදිය මුසු වී
සිහළේ සුවඳ හමයි
ලක් බිම අප සැම එකමුතු වන සඳ
හෙළයේ ගීය එයයි.

කුල ගොත් හැම දේ අතැර පෙරට යමු දියුණුවෙ දොර එතනයි
දිරිය වඩා පෙරමුණටම යමු අපි
අනාගතය මිහිරයි
රන් දහදිය බිඳු ගත දැවටෙන විට
සිරිලක් බිම සුවඳයි
නංවමු රට දැය එකමුතු වී අපි
දිවියේ අරුත එයයි.