ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සැළමුතු පෙම (කවියාගේ බිරිඳ )

සැළමුතු පෙම (කවියාගේ බිරිඳ )

නිශ්ශංක දිද්දෙණිය
2022-June

නුඹ පද පෙළකි කවියකි කිසිදා නොලියූ
නුඹ සිතුවමකි තෙලිතුඩ කිසිදා නොදුටූ
නුඹ රිද්මයකි නළුවක රැඟුමක නොරැඟූ
නුඹ මගෙ පියබඳ ඒ සැම රස පහස මැවූ

දෑඟිලි බැඳි හුයේ රැස් වියැකෙන විට
ගෙල බැඳි මාල උකසේ දියවෙනා විට
වැදුමව් විරසකය දිවි මග කැළඹු විට
මව් බිරිඳක් වුණේ නුඹ මා තුරුළු කොට

හැරයන ඥාති මිතු පිහිටක් නොලඹාම
ගිලිහුණු කිතු ගොසට ලොබ බැඳ නොහඬාම
ගේදොර වෙලාගත් හැමබර උසුලාම
නුඹ සැනසුණු සැටි ද මට දී සැනසීම