ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සාදර ඇරයුමක් !

සාදර ඇරයුමක් !

ලලිත් ද සිල්වා - නුගේගොඩ
2022-November

මගේ පෙම්වතී – ඔබ මගේ පෙම්වතී
ඔබ එදා පෙම්වතී ……..
අතර මග දමා ගියත්
තවමත් ඔබට සිත් ඇතී

මගේ පෙම්වතී – මගෙ එදා පෙම්වතී
මගේ සිතින් දුර නැතී ….
හැදෙ උණුසුමේ වියැළුණු
හාදු තව ඇතී …..
ඔබේ සෙනෙහසේ පොඟවා
ඔබට යලි දෙමී ….

අන්සතු මගේ පෙම්වතී
තවමත් ඔබට හිත ඇතී
හදවත තවම දොර ඇරී
සාදර ඇරයුමක් එහි ඇතී