ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ස්ථම්භය

ස්ථම්භය

මාලපල්ලේ හේමාංගි අමරසිංහ
2022-August

මතක දිවේ ගව් ගණනක් ඈතට
කහට ගසේ දිගිලිය ගම්මානෙට
මොර ගස් පීදී මහ දං රෑණට
අතු අග බර වී පොකුරු ගැසී වට…

දෙමාපියන් දෙදෙනා අයියා හා
අක්කා සමගින් සතුට බෙදාගෙන
පුංචි එකී මං සාරියෙ එල්ලී
ආවා මතකයි දුව-දුව පැටැලී…

කොළඹ ඇවිල්ලා ඒ ගම්මානේ
හිටියා මනසින් ගස්-ගල් ගානේ
මතක පොතේ හිටි ගමේ ළමයි හැම
දවසින්-දවසෙ ම ඉරී ගියේ කොළ…
සීලවතී යසවතී ගුණවතී
කේතුමතී රන්මැණික පියවතී
එ වෙනුවට අදේශක එක් විය
මහප්‍රාණ ඇලපිලි නං වැඩි විය!

චිත්‍රෙට ඇන්දෙත් වැව, දාගැබ,කෙත
මන්දිර වෙනුවට පැළයි සෙවිලි කළ
මෝටර රථයක හඩක් නොමැති තැන
“කර-කර” ගෑවේ ගොනු බැදි දෙසකය…

සද්ධ-බද්ධ වී දෙන දොංකාරේ
කරයි මනස නිති අවුල් විකාරේ
කොළඹට කිරි වුව කෙරෙන ප්‍රකාරේ
ගම සුව‍ ‌දෙයි‍ තවමත් ගැමි ආරේ!!