ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සසර බියකරුය

සසර බියකරුය

ප්‍රීති පෙරේරා - තලවතුගොඩ
2021-July

අවදිව හිමිදිරියෙම
දිවි සරි කර ගන්න
හනිකට ගඩොල් ටික අදිනව
ගෙදරට දිව යන්න

ජීවන බර දැනේ දාහය ගත වෙලේ
බැහැනේ පැන යන්න
කීයක් ගඩොලකට ලැබුනොත්
ඇතිදෝ හිනැහෙන්න

සවිමත් මහල් මන්දිර තැනුනත් කදිම
දින දින හිත හඬයි දුටු විට දුක් ගොන්න
වීදෝ බාරයක් ඉන් නිදහස් වෙන්න
රිදියෙන් පුදන්නෙද ගැහැටින් ගැලවෙන්න

ප්‍රීති පෙරේරා
තලවතුගොඩ
2021 ජූනි 12