ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සසද භාග්‍යාවී

සසද භාග්‍යාවී

කුශාන් ලවන්ග
2023-January

ප්‍රේම ගීතවී නාරී දේහිණී
සසද කුමාරිනී
මධුරභාශිනී
භාග්‍යවන්තවී සුරම්‍ය සීත නාදිනී

නුඹ සීත ගං උයනේ කුසුමාසිනී
හිරු පිපිණ කදු මුදුනේ ගිරි වන්දනී
මේ කල්‍යානී මගේ
රෑ සීහිනෙන් වගේ නුඹ පෙනේ
විපුලස් සිහියෙන් නුවන් සිරවේ

නිල් අහසේ තරු අතරේ උන්මාදනී
මේ සීතේ නුඹ පිපෙන ගිරි ලාලිනි
නා තොල් විහිදවී
ගංගා ගිල්වනී
නුඹ මා සිතේ චායාවිනී

පෙම් මානසාවීයේ
ගී සරසන්නියේ
ගත ශීයෙන් දිවරැසේ
ප්‍රේමාවියේ මා හද මිහිරාවියේ
නුඹ සුපසන් මගේ ආදරේ
ඒ ශීයෙන් හදින් බැන්දෙමී