ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සමුදීම

සමුදීම

රේණුකා බණ්ඩාරනායක , පර්ත් , බටහිර ඔස්ට්‍රේලියාවදී
2021-December

නැගිටලා අද උදෙන්
දන් කදක් හදාගෙන
අපි ගියා දැකගන්න
වනවාසී බුදු පුතුන්

නික්මිලා ඔබ අපෙන්
සත් දිනක් පිරුණු දින
ඔබේ මතකය වෙතට
පින් පමුණුවා දෙන්න

ඇවිල්ලා අප වෙතට
ලබාදී ලොකු සතුට
ඔබත් සතුටින් සිටියා
මැවී පෙනෙනවා මට

දැන් ඉතින් අවසරයි
නික්මයනු අප මිතුර
සසර මග නිමාකොට
ඔබේ සැනසුම වෙතට

( වසර 14 දුක සැප බෙදාගත් හිතාදර බෙන්ජීට )