ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සඳ…

සඳ…

වෛද්‍ය පද්මලාල් පතිරගේ -ඇතුල් කෝට්ටෙ.
2021-October

චමත්කාරයක සේයා නැති සඳ
සිත්මල් මිලිනව පරවී යන සඳ
පෑවූ දිනයෙත් කළුවර නම් සඳ
පායනු කුමටද අහසේ පුන් සඳ

ගඟදිය රැළි මත නොවැටේ නම් සඳ
තුරුහිස් මුදුනින් නොනැඟේ නම් සඳ
පෙණකැටි වන් සුදු වළා නොමැති සඳ
පායනු කුමටද අහසේ පුන්සඳ .

බෝපත් සිපගෙන ගලා නොයන සඳ
සුදු වැලි මළු වට නොපායනා සඳ
පිණි මත තරු මල් නොපිපී ඇති සඳ
පායනු කුමටද අහසේ පුන්සඳ.

සුරූපි ලොවකට මාගෙන ගිය සඳ
විරූපි ඝණදුර තුල සැඟවුනු සඳ
වසා ගනී නම් අඳුරු වළා සඳ
පායනු කුමටද අහසේ පුන්සඳ..