ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සද කැලුම් ….

සද කැලුම් ….

දීපා ද සිල්වා - ලන්ඩනය
2022-August

වැව් කන්ඩියට නෑගම් එන පුර හදට
පාවඩ එලන්නට සැරසෙන තරු කැලට
යහන තනන්නට වෙහෙසෙන නිල් ගැබට
චාමර සලන්නට හැකි වෙද මද නලට

සද කැන් වැටී දිලිහෙන රන්වන් වතුරේ
සේරුන් නා ගනී කලකින් ලද මිහිරේ
සෙවනැලි රග දේවී කෙකටිය මල් පදුරේ
නිදිගත් ඕලු මේ සිරි බලනට ඇහැරේ

වවුල් පියාපත් වදිනා නාදයට
දවුල් බෙර පදය පරයන තාලයට
දිවුල් ගහේ එල්ලී සිටි සාරයට
තැවුල් නිවේ මේ සුන්දර කාලයට

මෝරා වැඩෙන සද මඩලේ කාන්තියයි
කුමුදු කුසුම් සිත් පුරවන ශාන්තියයි
සිතුවිලි ඉමක තනිකරවන රාත්‍රියයි
සරතැස නිවා මල් පුදින සුයාමයයි

සැම සුවදින්ම පෙරමුණ ගත් සිල් සුවදයි
නල මුදු රැල්ලෙ දැවටී ගත සිත සනහයි
බෝ පත් සද කැලුම් සමගින් බණ තෙපලයි
හදවත් නිවාලන දම් සාදයේ සිසිලයි