ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සත්‍යය

සත්‍යය

රංජිත් ද සිල්වා - නවසීලන්තය
2021-December

නත්තල් පණිවිඩ හැඩට ලියාවි
සාමය සතුට ගැන අයිසින් තවරා
ඒත් …….
කෙසේනම් එය විඳින්නද
පාස්කු ඉරිදා ගිනිගත්
තවමත් නොනිවුනු හදවත්

27නොවැම්බර් 2021