ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

වෙසඟනකගේ දියණිය ඇසූ ප්‍රශ්නය

වෙසඟනකගේ දියණිය ඇසූ ප්‍රශ්නය

බුද්ධදාස ගලප්පත්ති
2021-October

ඔව් මම වේස ගෑනියෙකුගෙ දුවක් තමයි
ඒක ඇත්ත නිර්මල
ඔයා දැන් මටත් කියන්නෙ
ඒ නම්බු නාමෙ ම මේ බඩේ ඉන්න
දරුවටත් දෙන්න කියල ද?
මම ඒ අම්මගෙ දුවක් වුණා
ඇත්ත
ඒත් මම එහෙම අම්ම කෙනෙක් නොවන බව
හොඳටම දන්නෙ ඔයා
මම අපේ අම්ම වගේ
මෝඩ ගෑනියෙක් නම් නෙවි නිර්මල