ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

වීදි දරුවා

වීදි දරුවා

සදීක චන්දිමාල් රත්නායක
2021-December

විසි කරාවි දෙකේ කාසි දෙපා මුලට
කන්නට පාන් කෑල්ලක් තිබහට කහට උගුරක්
බොන්නටයි අයදින්නෙ මා ඔබෙන්
අහක නොබලනු සිටුවරුනේ ලබන්නට මව්ගෙන්
දාරක ස්නේහය මා පින් කර නොමැත
එනමුදු පතනුයේ පසු ආත්මයේවත්
නොවන්නට වීදි දරුවෙකු
නොමැත මාහට කිසිවෙකුත් මෙදා
නපුර හිස එසවූ මොහොතක පතන්නට ඇත්තේ එකම දෙයකි.
සතුරෙකුටවත් නොවේවා මෙවන් දුකක්….