ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

විසල් හදක කවි – මාර්තු

විසල් හදක කවි – මාර්තු

මහගම සේකර
2021-March

උපුටා ගැනීම – සක්වා ලිහිණි කාව්‍යය – 1962

මැණිකෙගෙ පැල ලඟින් මා යන වෙලාවේ
මල් වැස්සක් වැස්සයි නිල් වලාවේ
ඒකයි පැලට ආවේ සිහි මුලාවේ
වැහපන් හෙටත් මල්වැහි ඒ වෙලාවේ

සිතුවම එස්. එල් සෙනෙහෙධීර.