ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

විශ්‍රාමයට පසුවදනක්

විශ්‍රාමයට පසුවදනක්

ආරියරත්න ජයසිංහ - මහරගම
2023-October

එළැඹ ඇත සැට විය
හිස කෙස්ද හැර ගොස්ය හිස් කබල
ඉතිරි කෙස් ගස් ටික සුදුය
රැළි වැටුනු මුහුණේ
උපනෙත නළලතෙහිය.

ජවය අඩුමුත් මඳක්
වැඩ කළ හැකිය තවමත්
ගෝල බාලයින් හා සරිසරියේ.
සිත තවම තරුණය
සිතීමට හැක
හරි දෙයම.

පැළඳි මුත් උපනෙත්
පෙනේ හරි දේ
හරි ලෙසම.
සවිමත්ය අතැඟිලිද
ලිවීමට හරි දේම නොබියව.

එහෙත්
නුඹ දැන් මහළුය
විශ්‍රාම යා යුතුය
අණ කෙරෙයි.