ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

විකල් කරයි මා සිත තුන්යම

විකල් කරයි මා සිත තුන්යම

අනුර හෑගොඩ
2021-October

හඬ හඬා හඹා එයි පසුපස
එහි පිරී තිබේ නෙක පිරිපත
ඇයි බද්ධ කලේ මේ හද මට
ගැලවෙන්න හැකිද යළි කිසිදින

දිගු නෙතකි බොඳව වියැකෙන
ඉරි තැලී ගොසිනි එහි සඳවත
මට බද්ධ කරපු ඒ හදවත
වේදනා සදයි මට නිතියෙන

සැඟවිලා ආලයක් නොකියම
කැටි ගැසුණු ගී හඬින් දුක්බර
මට බද්ධ කරපු ඒ හදවත
විකල් කරයි මා සිත තුන්යම

ගායනය: අමරසිරි පීරිස්
සංගීතය :නාලක අංජන කුමාර