ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

වැඳපල්ලා නැමි නැමී…. අති උතුමන් දැන් එති !

වැඳපල්ලා නැමි නැමී…. අති උතුමන් දැන් එති !

දීප්ත ප්‍රනාන්දු - ඉතාලිය
2022-March

වැඳපල්ලා නැමි නැමී…. අති උතුමන් දැන් එති !

දහම් දිවයිනය ආගම් රැසක් ඇති

පිහිට මිනිසෙකුට මිනිසකුගෙන් නොමැති

තිස්තුන් කෝටියක් දෙවිවරු ගෙන් යදිති

පිනට නොදෙන කාසි පඬුරු ලෙස පිදෙති

දෙවිවරු කුළියට ගන්නට කැස කවති

රුපියල් සත වලට වරම් දෙති සිතති

බැරිම තැනදි යකුන් පසු පසේ දුවති

දුගිනට නොදෙන රස අහරින් උන් පුදති

අපල ගෙනෙති ග්‍රහයන් වෙන වැඩක් නැති

දුර සිට වුවද සුරයෙන් උන් දමන වෙති

හදි හූනියම් නූල් පැනිලි දෙහි කපති

පූසාරිලා කට්ටඬියන් තර කරති

ප්‍රතිමා පිළිම වලට කෑම බීම දෙති

පන ඇතිවුන් කුසගින්නේ මිය ඇදෙති

දෙවිවරු හට සැප දෙන්නට වෙර දරති

තමුන් විඳින දුකින් මුදන්නැයි යදිති

ලොකු ලොක්කන් හට බිම පෙරලී වඳිති

මුලසුන් පුදා උන්ට වැටී දන නමති

හොරා කමින් උන් හොඳහැටි සැප විඳිති

තැලී පෙලී මිරිකී උන් ගුණ වනති

මෙහෙව් මෝඩකම් ලොව වෙන කොහෙත් නැතී

තේරුම් ගත්ත දා දියුණුව වෙතට යතී

නොහිතුවොතින් මේ ගැන මඳකට නැවතී

හැටහය කෝටියක් දෙවිවරු වෙයිද ඇතී