ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

වැන්දඹු වුු ප්‍රේමය

වැන්දඹු වුු ප්‍රේමය

කංචනා කුමාරි දොඩංගොඩ - පන්නිපිටිය
2022-June

දිගු කලෙක සිට
මටම නොදැනිි
මියයමින් සිට ඇත
මගෙම හදවත රැවටුු
එහිම දළු ලා වැඩුනු
මලක් සේ පිිදුනත්
මලක් විි නොපිපුණු
අකලට පිපිි
පරව යන්නට බලා සිටි
ප්‍රේමයේ බිජුවට…

එය
සියයට සියයක්ම
මියැදුනු දිනය
හොදින් මතකය මට
ඊයෙ අද වාගේම!

වැන්දඹු වු පතිවත
කහ ගැහුණු සුුුදු සේළයෙන් වැසිි
හොරෙන් බලනා සැටි වටපිට
මගෙම හදවත දුටු දිනද
මතකය අද වාගේමය…

මංමුලාවී අයාලේ ගිය හදවතකට
තුන්සිතම එකතුකර
පුද කළ ආදරය
බිම හෙලා කැබලි කල පසු
මගේ වැන්දඹු වුු ප්‍රේමය
අකල් කඳුලැලිි වැස්සේ තෙමි
බුරා නැගෙන වෛරිිය ගිනිදැල් මැද
සති පුුජාවට
සැරසෙන සැටි බලව!!

30/05/2022