ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

වඩමි පිළිකූල් දැහැන රැය දිගු ය

වඩමි පිළිකූල් දැහැන රැය දිගු ය

කෞශල්‍යා ජයලත්
2022-February

රබර් තුරු සළු මුදන නවම් මස
අවර්ණය රැගෙන එන පුරුදු ලෙස
සුපර්ණක කුමරි මා ලැබූ දොස
අකර්මක රාම ඔබ සතොසින් ද?

සුපෙම් විල ගැඹර නොම දත් ම’හද
වදන් මී පොවා කළ උන්මාද
රැහැන් නිමැයූ මියුරු සංවාද
දෙසින් ම ය ඔබේ ඇරඹුම් නේද?

අනවතප් විල් දියෙහි රැළි අද ද
වැලපෙනායුරු පෙනේ රුහිරු මැද
හිරිඔතප් බිඳි තඹර පෙති ළමැද
නිරුවත් කළේ කිම ද ලොව සුහද?

කුළුඳුලේ ඔබ වින්ද මකරන්ද
ඉඳුල් කරනා සහස් ඇස් කන්ද
නිළියක් මි සිනාසෙන සිහිනෙන් ද
වෙස් මුහුණ කඳුළින් ම පෙඟුනෙන් ද

නො ගයමී සඳ කිඳුරු දා කවිය
මධු බොමී රජුන් මැද වී මමිය
ගමී කමටහන් ලෙස ශරීරය
වඩමි පිළිකුල් දැහැන රැය දිගු ය