ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

රුව ඇති දෝණිට….

රුව ඇති දෝණිට….

සාගරිකා ශ්‍රී පාලී කිරිආරච්චි - වෙියන්ගොඩ
2021-December

සිත් විල පොබ කළ පියුමක් වැන්නී
සත්සර මුසු කළ ගීයක් වන්නී
සිප් සත දැන නැණ ගුණ පුබුදන්නී
දුක් දොම්නස් පිරි පත දුරලන්නී

කිරට හැරුණු ලෙය ළමැදින් පෙරුණී
එසඳ වැඩූ සෙනෙහෙන් සිත පිරුණී
උකුලු තලෙන් බට රුව ඇති දියණී
දිගු පුලුලයි ලොව නොදුවන් සැණෙනී

මලින් මලට පියඹන බඹරින්දූ
තුඩින් තුඩට අම මී රස කැන්දූ
නෙතින් නෙතට මල් සර විෂ බැන්දූ
රුවින් නුඹගෙ තැනුවයි ගී සින්දූ

නන් විසිතුරු දිගතේ බබලන්නේ
බිම්බරකට නළු සේනා එන්නේ
නන් වෙස් බැඳ ඉදිරියෙ රඟ දෙන්නේ
සන්සුන් සිත දෝණී, නොසැලෙන්නේ