ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

රට කොයිබට ද?

රට කොයිබට ද?

හරිනි උත්පලවන්නා සුමනසේකර - කොළඹ
2022-January

රට හැමතැනම මිනිසුන් පාරට බැහැලා
උද්ඝෝෂණ කරයි අයිතින් ගැන අහලා
ගොවි, ගුරු, වෙද සැවොම පාරෙහි පෙල ගැහිලා
යුක්තිය සදාදෙනු දෙවියනි මෙහි වැඩලා

දවසින් දවස ඩොලරයෙ මිල වැඩි වෙන්නේ
ඒ හින්දාලු ඉන්ධන මිල වැඩි වෙන්නේ
රුපියල් සතය බාලව උඩ පා වෙන්නේ
ඩොලර් හිගය කවදද නැති වී යන්නේ

පාලකයින් ඇත ඇස් කන් පියාගෙන
පොහොර නැතිව ගොවියන් දිවි නසාගෙන
කන්ට නැතිව මිනිසුන් දුක දරාගෙන
දෙවියනි කොහොම ඉන්නේ මෙය බලාගෙන