යොවුන් සිතුම්

රේණුකා බණ්ඩාරනායක , පර්ත් , බටහිර ඔස්ට්‍රේලියාවදී
රේණුකා බණ්ඩාරනායක , පර්ත් , බටහිර ඔස්ට්‍රේලියාවදී
2021-September

දුටුවා ඔබ සරසවි බිම
කිහිප දිනක් නැගණියේ
එරටක සිට මෙරට පැමිණි
අහංකාර යුවතියේ

සිනාසුනා සුහද සිතින්
ඔබ ඉවතයි බලන්නේ
සුබ දිනයක් කී වදනට
පිළිතුරු නෑ කියන්නේ

මගේ හිතේ තරහක් නැහැ
පොඩි දුකකුයි තියෙන්නේ
හෙට උදයේ ඔබ හිනැහෙයි
පැතුම් සිතේ පිරෙන්නේ