ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

යුරෝපයේ ලැව් ගිනි

යුරෝපයේ ලැව් ගිනි

ආචාර්ය පාලිත ගනේවත්ත - ඔස්ට්‍රේලියාව
2022-August

(මේ දිනවල යුරෝපීය රටවල් කිහිපයක පැතිරෙන ලැව් ගිනි නිසා මිනිස් ජීවිත නැතිවී දේපල හානි සිදුවී ඇත)

සියොළඟ දවන උණුසුම් සුළඟකි හැමුවේ
සර සර හඬිනි මහ රුක් අතු ඉති සැලුවේ
අකුණක සැරය විහිදුණි වියළුණු දලුවේ
මුළු වන පෙතම බියකරු සුසුමකි හෙලුවේ

අතු අග රඟන ලේ රතු පැහැ ගිනි දළුය
වියරුව හමන සුළගෙන් ගෙන යන අළුය
සැනෙකින් නැගී නුබ විසිරෙන දුම කළුය
දසතම වැසේ ලෙස වන මැද ගල් කුළුය

සර සර හඬින් වැනසෙයි වන පෙත සිරිය
සිරි සැප දුන් වනය සිර ගෙය වූ සරිය
දරුමල් වැළඳ බව බෝ සිත අත හැරිය
සැරසුණි පලා යන්නට සිත ගෙන දිරිය

බුරා නැගෙන රතු ගිනි දැල් දස අතින
ගරා වැටෙන ගේ දොර සඟවා නෙතින
දරා නොහෙන සිතිවිලි පුරවා සිතින
පරාජය රැගෙන නික්මිණි දැඩි සිතින

පසල් දනව්වල මතුවූ ලැව් ගිනිය
නිසල් ගුවන කම්පිත බිහිසුණු ගිනිය
විසල් නුවර හැම දන ලය සෝ ගිනිය
තුමුල් මිනිස් දිවි බිලිගත් ලැව් ගිනිය