ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

යුද්ධය

යුද්ධය

දීප්ත ප්‍රනාන්දු - ඉතාලිය
2021-March

කිමද ඉපදුනේ නුඹ කාගේ හෝ මනස් කුස
ගබ්සා වෙන් නැතිව බිහිවුනේ ඇයි මෙලෙස
විනාශය රැගෙන ආ යක් බිළිඳ කුරිරු විස
ශාප වේවා! තොපට නැතිවෙයන් බිඳී හිස

මොන යකෙක්දෝ පියා රාක්ෂණියක්ද මව
තොප ගෙනා විනාශය පසක් වෙද පවසනුව
සමගියෙන් ජීවත්ව සිටිය හැකි මිනිසුන්ව
වසන්නට ඉඩ නොදී රැගෙන යනු ඇයි එලොව

දිළිඳු කම දුරලවා පුරවන්න දනන් කුස
තිබෙන හැම සතයක්ම කා දමා නගන හිස
යුද්ධයයි නම් ලැබූ කාලකණ්නිය විගස
චුතවෙයන් ලෝකයෙන් වනුව සාමයෙ නිවස