ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

යුක්‍රේනයේ සිතුවමක්

යුක්‍රේනයේ සිතුවමක්

කපිල කුමාර කාලිංග
2022-April

හිස සුන්
ගොඩනැගිලි පාමුළ
හිස ගිනිගත් මිනිසුන්

අඳුරු මූසල
අහස් ගැබ
පියඹා එන
සංක්‍රමණික මිසයිල

කිලෝමීටර් ගණන්
පෝළිම් ගැසුණු
යුධ ටැංකි රකුසන්
හිසට සෙවණක් සොයා
පලා යන මිනිසුන්

මිදුණු හිම මත පවා
මල්කම් කරන
ලේ……..

මිනිස් ලේ

22/03/07