ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මේ බබාලා රෝස පාටයි

මේ බබාලා රෝස පාටයි

වෛද්‍ය බෝධිනී සමරතුංග - ස්වීඩනය
2022-April

Sweden
(ප්‍රසුතිකාගාරයේ දොරෙන් එබෙන ගැහැනියක උපන් බබා මොන පාටද අසයි)

උංගි අම්මා … අනේ අම්මා…
මුක්කුන්ග අම්මා තටමන්න !
වෛර පාත මුක්කුන්ග….

මවුන් වෙර දෙයි රිදුම් කැක්කුම්
වැරෙන් ඉවසන් එකම මොහොතක
මෙහේ සිංහල එහෙදි දෙමළෙන්
එකම යාදීනි එකම රිද්මෙට
ගතේ වෙහෙසත් යැදුම් සහසත්
බිළිඳු හැඬුමක හඬින් සැනසෙයි

දොරෙන් එබෙනා ගැහැණු ඔළුගෙඩි
දරුවා සුදු දැයි අහයි සැනකින්
කනත් අත ගා බලා විගහින්
අපෝ කළු වෙයි කියයි මුවගින්
සුදු ද තලෙළුද කළුද කියමින්
අහන මේ පැන අරුම ගෙන දෙයි
ගැහැණු හමකට පාට මොකටද
ලාම ලා පැහැ අනගි කියවෙයි

“අනේ අම්මේ උපන් හැටියෙම
මේ බබාලා රෝස පාට යි.
වෙනස් පාටක් පසුව ආවට
ජාන හින්දා එහෙම වෙන්නේ
අත්තා මුත්තා නත් පනත්තා
කාලේ ඉඳලා ජාන එන්නේ
හමේ පාටත් එහෙම හැදුනට
එකේ ලස්සන කැතක් නැත්තේ
අව්වේ කර වෙන සමක රටකට
තදම පැහැ හම තමයි ඕනේ
එකේ පාටට තමයි මෙලනින්
ඉරෙන් බේරෙන්නටයි ඕනේ”

“අනේ නෝනා ඔහොම කිව්වට
සුදට රතුවට තමයි ලීලේ
ක්‍රීම් එන්නත් එහෙම අරගෙන
බොහෝ අය දැන් සුදට ඉන්නේ”

“ඔහෙගෙ විද්‍යා ඔහෙ තියා ගන්”
කියා නොකියා සැනෙන් යන්නේ
අරහෙ උතුරෙත් මෙහේ දකුණේත්
හමේ පාටක් ගැන දොඩන්නේ

එබෙන ඔළුගෙඩි එකම වාගෙයි
හමේ පැහැයම අහන් එන්නේ
එහෙම අහගෙන එබෙන හැමටම
රෝස පාටයි මං කියන්නේ….