ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මෙහේ මැරුනොත් කොහේ යාවිද?

මෙහේ මැරුනොත් කොහේ යාවිද?

නාලිනී කොඩිකාර - මෙල්බන් නුවර
2023-April

මෙහේ මැරුනොත් කොහේ යාවිද?
(නොහොත් වික්ෂිප්තය)

ඉපදුනේ මම රජ රටේ
කොළොම්පුර ඇති දැඩි වුනේ
හැදුනෙ වැඩුනේ සිහල බත් කා
විදේශයකයි මැරෙන්නේ.

කබා කලිසම් ඇදන් හිටියත්
හිතේ ඇත්තේ ඔසරියයි
විදෙස් බසකින් කතා කෙරුවත්
දිවග ඇත්තේ හෙල බසයි

සෑමදාම නිදා ගන්නෙ
සුද්දගෙ පිට රටක වුනත්
නැගිටින්නේ නම් හැමදා
මනසින් දුටු හෙල බිමෙයි.

මරණින් මතු නිර්වාණෙ ද?
බ්‍රහ්මන් හෝ ස්වර්ගයද?
අපි ඔක්කොම එකම ලෙසට
අළු හෝ පස් නොවන්නේද?