ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මෙන්න කවි

මෙන්න කවි

රවින්ද්‍ර රන්දෙණිය
2021-February

නිවසෙම සිටියත් කිවිඳිය
කවිකම් විස්කම් දක්වන
හතර පදය ගලපන්නට
නොහැකිව ලතවෙන දත කන
ම හට නැතේ ගුරුහරුකම්
කවි ලියන්න නිසි ඔවදන්
අදත් වැඩට යන්නෙ නැද්ද
නිදියන්නද කල්පනාව
සැරෙන් වැරෙන් අසනු විනා

එළිසම යනු පාන්දර ද?
යවහන් දොස් රෝගයක්ද ?
මාත්රාව පැණි බොන්නද ?
විරිත සිරිතෙ අනිත් එකද?

නළුකම මිස මේ කිසිවක
හය හතරක් නොදන්න මට
කවි ලියන්න අණ දෙන්නේ
හෝදන්නද මගෙ සායම?

කවිකම් විස්කම් පාමින්
ඔබ හැම යයි එගොඩ මෙගොඩ
පද හතරක් ගලපනු බැරි
මම තාමත් මඩ ගොඩ උඩ!

24 ජනවාරි 21