ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මීටරේ පරතරේ

මීටරේ පරතරේ

එඩ්වඩ් ජයකොඩි
2021-January

කොරෝනා අනතුරේ
මීටරේ පරතරේ
තබාගෙන නිරතුරේ
දිවි ගෙවමු සුමිතුරේ