ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මිහින්තලේ අබිමන

මිහින්තලේ අබිමන

මාලපල්ලේ හේමාංගි අමරසිංහ
2022-June

සහන් එළිය ගෙන දේවා
කළා මිහිර දඹුලුගලේ
නිවන් පුරය ළං වේවා
ගල් පඩි නැග මිහින්තලේ…
අරුමැසි පෙම් රස හමුවේ
ඉසුරුමුණියෙ පැතැලි ගලේ
පැරකුම් පිළිරුව අබියස
දෑ හැගුමන් පියුම් පිපේ…
සදකඩ ලියවැල් ලියැලේ
ලී කැටයම් ඇම්බැක්කේ
මීමුත්තන් තම පණ මෙන්
රජ දවසේ රැක ගත්තේ…
එවන් රුවන් රැක ගතහොත්
මතු අපගේ නමත් දිනේ
පොසොන් සද කැලුම් සේ
සිරිලක් මව දිලේ නැඹේ!