ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මාළිග සිහින

මාළිග සිහින

ප්‍රීති පෙරේරා - තලවතුගොඩ
2022-January

විසිතුරු දේදුණු පාටින්
දූපුතුන්ට සතුට අරන්
නැවෙන් ඇවිත් ඈත රටින්
කදිම ⁣⁣මෝස්තර තෝරල
අඩුවට දෙන්නම් සරසල
බැලුම් බෝල පොකුරු හදල

කැපවී බාරයක් වෙලා
සල්ලි ටිකක් ඉතුරු කලා
දුක නොබලා වෙර දරලා
ණයක් වුනා පෙර දිනයේ
කැටෙත් බිඳල හෙට උදයේ
ගේනව මාලෙත් ආයේ

වීදි පුරා ගොස් වටේට
වෙහෙසයි කළුවරයි අවට
කිඹුල බනිස් කාලා දැනට
අදත් ගමුද උළුඳු වඩේ
කෝවිල ලඟ තෝස කඩේ
දැන් දැන් බඩගින්න වැඩේ

සතියේ වාසනා දිනුම
බයිසිකලේ එනව ළඟම
අද නම් ගන්නව දෙකක්ම
මෝරාලා පූරුවෙ පින
මාළිගාව හිතේ තියෙන
හැකිවේවිද බිම තියන්න