ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මාතුළ සුරලොව

මාතුළ සුරලොව

මහාචාර්ය ටී .එස්.අබේවික්‍රම - ලන්ඩනය
2021-December

සඳ දිය සුදු මුදු පුලින තළාවේ
සිඳු රළ දියරේ තුරුල් වෙලා
නිහඬව නිසලව නිදන වෙලාවේ
සිහින ලොවක නිදි රැජිණ වෙලා
නිදිමත නැතිවී සොම්නස ඉතිරී
සුරලොව මාතුළ ජනිත වෙලා
මුලු ලෝතළයේ දසත ගලයි