ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මවගේ බලාපොරොත්තුව

මවගේ බලාපොරොත්තුව

රත්නා විජේසිංහ - කොළඹ 5
2021-April

මවක් අතරමංව දිවි කතරේ
වෙර දරයි – ගෙනියන්න
හැකි ලෙසින් – ජීවිතය

සුර සැප නොවේය ඇය පැතුම
නැතේ ඇයට අනාගතයක් තිර
පසුවන ජිවිත අරුණේ
අනාගතය තම පුතුගේ
බලයි සිතයි ඇය …..

ලබා දෙන්නට පුතු හට …..
ජිවිතයක්
හෙළයි ඈ දහ බිඳු …
කාමරයක් තුල
සොයා රුපියල් සත