ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

භවන්තු සුඛිතත්තා

භවන්තු සුඛිතත්තා

දිල්රුක්ෂි ගුණතිලක
2023-February

නේරංජනා ගඟ
දරා මහ කෙලෙස් කඳ
කන්තකගෙ ළය පැලී
දුටුවාම කුණු කන්ද

ඇසතු ගස බිම හෙලා
පාම් ගස් හිටවිනිද
ගස් බෙනය හැමතැනම
සොයනවා මුචලින්ද

නලාගිරි ගම්වැදී
රා කලය හිස් වේද
ගං වතුරෙ අර යන්නෙ
පටාචාරා නේද?

ආ ගමන දිග වැඩියි
පිපාසයි ආනන්ද
අප්පමාදව රකිනු
හෙටක් නැත,තිබෙයි අද.