ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

බොල් නඩුව

බොල් නඩුව

සෙව්වන්දි සිරිවර්ධන
2021-February

හීල් දානෙට බෙදපු කිරිබත් ඊයෙ විදියට ඔහේ තිබුනා
බඩේ ගින්දර හින්ද පොඩි බලු පැටවු ටික දන් ගෙයට එබුනා
වෙචිචි කලබල බලා දුකටම ගොළු හුලඟ බෝ අත්තෙ හැපුනා
මං නිසා හිමි හවස පුද දුන් මලුත් බුදු පාමුලම ඉදුනා

විත්තියක් කර බොල්ම නඩුවක සිල් ඇත්තො හොඳටෝම කිපුනට
සුන්දරීවත් සිහිවුනේ නැතිවාද ඇත්තට අනේ නුඹලට
මුසා ලඟ හිත රිදී හොදටම සාධු පොඩි නම ගමෙන් වැඩියට
කෙස් රොදක් මං සිවුරෙ පැටලී ගියපු බුදුගෙයි ඉදන් කුටියට